Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Nghĩ về 10 Điều Răn trong 3 Ngày Tết | NVT

NGHĨ VỀ 10 ĐIỀU RĂN TRONG 3 NGÀY TẾT

MÙNG MỘT TẾT

  

Nhìn vào lịch “Những Ngày Lễ Công Giáo”, chúng ta thấy thứ tự Ý Lễ của 3 ngày Tết như sau :

Mùng Một Tết “Cầu bình an năm mới.
Mùng Hai Tết “Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.
Mùng Ba Tết “Thánh hóa công ăn việc làm”. 

+ Mùng Một Tết “Cầu bình an năm mới.

10 Điều Răn cũng cho ta thấy Lời Chúa Dạy hàm chứa thứ tự tâm tình Tạ Ơn và Cầu Nguyện như vậy.

Chúng ta tạm chia 10 Điều Răn làm 3 phần để dễ so sánh và thấy rõ ý nguyện trong 3 ngày Tết theo trình tự của 10 Điều Răn như sau :

+ Mùng Một Tết : “Cầu bình an năm mới”. Chính là 3 Điều Răn đầu tiên trong 10 Điều Răn Thiên Chúa.

Đạo Đức Chúa Trời có 10 Điều răn:

Thứ Nhất : Thờ phượng một Đức Chúa Trời và tin cậy kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ Hai : Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
Thứ Ba : Giữ Ngày Chúa Nhật
.

Mùng Một Tết, ngày đầu năm mới, chúng ta dành tâm tình hướng về hoàn toàn cho Thiên Chúa.
“Cầu bình an năm mới” – sự “Bình An” chĩ có Thiên Chúa toàn năng mới có thể đáp lại khát vọng Bình An của con người. “Vinh danh Tiên Chúa trên trời, Bình An dưới thế cho loài người Chúa yêu thương” (Lc.2,14).

Chỉ có Tình thương bao la của Chúa mới bảo vệ con người thật sự bình an và về đến bến bờ hạnh phúc. “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga.15,13).

Tâm tình phó thác vào Thiên Chúa là tâm tình như bé thơ phó thác và nương tựa vào cha mẹ. “Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại và trở nên như trẻ thơ,anh em sẽ chẳng bao giờ được vào Nước Trời” ((Mt.18,1-4).

Thiên Chúa – Ngài như núi đá che chắn và bào vệ cuộc đời lữ thứ tràn gian của con người của chúng  ta. Xin Ngài như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa. (Tv.31,3-4)..

Như vậy, Ngày Mùng Một, tuyên ngôn đầu tiên là niềm tin vào Thiên Chúa. Đó cũng là những lời răn dạy đầu tiên về Niềm Tin và sự Trung Thành vào Thiên Chúa trong 10 Điều Răn.

_____________________

MÙNG HAI TẾT

 

+ Mùng Hai Tết “Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.

Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn.

( … )

Thứ Bốn : Thảo kính cha mẹ.

Trên nhất là Thiên Chúa : 3 Điều răn đầu tiên dành cho Thiên Chúa. Ngài là Đấng Tạo Thành. Ngài tạo dựng con người, Ngài là Cha Mẹ nhân loại . “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. (Kinh Lạy Cha).

Thiên Chúa là Cha, Ngài muốn ánh sáng Lời Ngài chiếu sáng trong thế giới là hình bóng vương quốc của Ngài hôm nay và Vương Quốc vĩnh cửu mai sau. “Lạy Cha chúng con ở trên trời,chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (trích Kinh Lạy Cha).

Tất cả được no đầy, vật chất và tinh thần, yêu thương và bình an. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” (trích Kinh Lạy Cha).

Thiên Chúa luôn muốn chúng ta gặp mọi điều lành. Sống với cái Tâm Chân Thiện. Tích Thiện phùn Thiện.
Cuộc đời đầy cạm bẫy bủa giăng. Con người yếu đuối. “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của an hem, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé”. (1Pr.5,8).

Ngài yêu thương nhân loại là con cái của Ngài, và Ngài muốn tất cả là những đứa con lành thánh. “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. (trích Kinh Lạy Cha).

Tất cả là Hồng Ân Thiên Chúa.

Cha mẹ là các Đấng đã sinh ra con người tiếp nối cuộc sống. Đó là ân huệ lớn lao Thiên Chúa dành cho con người.

Chính Thiên Chúa muốn thông ban cho con người cộng tác một phần đặc biệt vào công cuộc tạo dựng của Người. Ngài đã chúc lành cho người nam và người nữ  rồi nói : “Các ngươi hãy tăng gia, sinh sản” (St.1,28), (MV.50).

Chính vì thế, các bậc làm Cha Mẹ cũng phải chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình theo Lời dạy của Thiên Chúa đối với con cái của mình để chúng trở nên xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

Công ơn Cha Mẹ, nhờ quyền năng của Chúa, cho con người chào đời, nuôi nấng, giáo dục cho con cái nên người. Công ơn Cha Mẹ biết bao lớn lao. Phận làm con phải thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi Đấng Sinh Thành của mình, luôn kính nhớ, biết ơn  các ngài, khi các ngài còn sống cũng như khi qua đời.

_______________________

MÙNG BA TẾT

Mùng Ba Tết “Thánh hóa công ăn việc làm”. 

Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn.

( … )

Thứ Năm : Chớ giết người.
Thứ Sáu : Chớ làm sự dâm dục
Thứ Bảy : Chớ lấy của người
Thứ Tám : Chớ làm chứng dối
Thứ Chín : Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ Mười: Chớ tham của người.

Dùng cụm từ “Thánh hóa công ăn việc làm”, có chữ “ăn”, làm cho người ta dễ nghĩ đến “tiền của”- “tiền bạc vật chất”. Trước đây là “Lễ Cầu Mùa”. Nói tới Lễ Cầu Mùa là người ta nghĩ ngay tới “lúa vàng trổ bông”, “tấm bánh thơm, ly rượu thắm nồng”, “mưa thuận gió hòa”, “hoa trái bội phần”…

Có thể những vị có thẩm quyền nghĩ là “công ăn việc làm”, nói chung, là “làm ăn” để sống, “ăn để sống mà”. Nhưng có chữ “ăn” vào đễ bị hiểu lầm lắm, nói chung chung như vậy, rất dễ có cái nhìn “tục hóa”.

Nhưng, trong cụm từ này, đã có chữ “thánh hóa” – “Thánh hóa công ăn việc làm”. 

 “Sao chỉ có thánh hóa công ăn việc làm? Có rất nhiều công việc không phải chỉ để “làm ăn”, thậm chí có những công việc không dính líu chút nào vào công ăn việc làm. Chẳng hạn những  việc làm mua vui, giải trí…”

Cứ nhìn vào 6 Điều Răn còn lại, chúng ta có thể thấy có những điều răn có “liên quan” đến “công ăn việc làm” và những điều răn ấy góp phần “thánh hóa” “công việc” rất rõ ràng. Thí dụ “làm ăn mua bán” thì … “Chớ tham của người”, “Chớ lấy của người”… Giới Thầy Thuốc thì “Chớ làm chứng dối” – gian dối – “Chớ (thủ đoạn) giết người (bịt miệng)”…

Khi nói về “Thánh hóa công ăn việc làm”, nếu dùng ngôn ngữ thận trọng một chút, thì “Công ăn việc làm” mới chỉ là lãnh vực thương trường” !

“Thánh hóa công ăn việc làm” là để công việc làm ăn trong sáng, không giả mạo, lươn lẹo… Người làm ăn có lương tâm nghề nghiệp… “Thánh hóa công ăn việc làm” giúp sinh hoạt thương trường trở nên lành mạnh. Người sản xuất chân chính an tâm sáng tạo sản phẩm mới. Người tiêu dùng sử dung sản phẩm an toàn, chất lượng.

“Thánh hóa công ăn việc làm” là Xin Ơn Thánh Hóa. Vì mới mở đầu năm mới. -“Mùng 3 ra nghề”, xin Ơn Chúa ban cho mọi việc làm ăn năm mới có đạo đức.

Còn những công việc khác có “Xin Ơn Thánh Hóa không ?

Trong Chính Trường ? – Tình Trường ? Để không nổi lên những “công việc” tham nhũng, hối lộ, rút ruột, thanh trừng, phản bội…

Vậy, Mùng Ba Tết “Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm”, cách nói đó e rằng không đủ rộng để diễn tả sự Xin Ơn Thánh Hóa mọi suy nghĩ và hành vi của con người.“Thánh Hóa Nhân Tâm và Công Việc”.

Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm con người ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : Tà dâm, trộm cắp, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế. (Mc.7.15,21-23).

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button