Suy niệm Tin Mừng Lễ Thánh Barnaba Tông Đồ | Damiano ofm

Thánh Barnaba Tông Đồ
(ngày 11 thánh 6)

Mt.10,6-13

*****

            Suy Niệm Tin Mừng trong ngày Lễ Thánh Barnaba Tông Đồ

Khi sai 12 Tông Đồ đi rao giảng Chúa Giê-su dặn họ 3 điều:

            + Hãy rao giảng Nước Trời đã gần đến
            + Hành trang là không mang gì cả
            + Đem sứ điệp bình an đến cho những ai chấp nhận.

   + 1. Nước Trời đã gần đến

            Nội dung sứ điệp các môn đệ phải công bố ở đây cũng giống như lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả (Mt.3,2) và của chính Chúa Giê-su (Mt.4,17). Nước Trời ở đây được đề cập đến trên bình diện Nước Trời đã hiện diện với lời công bố và nhất là với sự hiện diện của Chúa Ki-tô; tuy nhiên chỉ mới đến gần với người nghe Tin Mừng. Nói cách khác, muốn Nước Trời đến trong tâm hồn thật sự thì phải đón nhân Tin Mừng với Lòng Tin.

            Song song với sứ điệp này là quyền khắc phục sự dữ. Các ngôn sứ trong Cựu Ước đã từng coi các phép lạ này là dấu chỉ về thời đại của Đấng Messia (Isaia.26,19; 29,18-20).

            + 2. Đừng sắm vàng bạc, hay tiền dắt lưng

            Nghèo khó, đơn giản về tiện nghi vật chất (9-10) và siêu thoát về tình cảm nhân loại (11) : với tâm hồn tự do, không lệ thuộc, không bám trụ, người thừa sai luôn ở trong thế lữ hành. Đó là hành trang của người tông đồ. Vì đó là hành trang của Chúa Giê-su khi xuống thế.

            + 3. Anh em hãy chúc bình an

            Bình an đây không phải là bình an vì không có chiến tranh, bình an vì không có những rắc rối trong cuộc đời. đây là bình an Nước trời, bình an của đời sống mới, đời sống Tin Mừng, bình an của kẻ đã sống niềm tin vào Đức Ki-tô. Trong bình an đó, các thánh tông đồ đã kêu lên trong sách Công Vụ : Chúng tôi hân hoan vui mừng bởi được chịu đau khổ vì danh Đức Ki-tô.

            Suy niệm thêm về câu “Thợ đáng được trả công”

            Câu này có ý nói, không những về sự tín thác vào sự quan phòng đã đành, mà còn có ý nói đến trách nhiệm của cộng đoàn đối với các Tông Đồ.

            Khi nói như thế, Đức Giê-su nói với kinh nghiệm bản thân mình. Ngài sống nghèo đến nỗi không có hòn đá gối đầu, và cộng đoàn các môn đệ đi theo Ngài có lúc đã phải bứt bông lúa nhấm nháp, để đánh lừa cái đói. Đi theo Chúa là thế đó, nhưng rồi cũng chẳng có Tông Đồ nào chết đói cả.

            Đi theo Chúa, tin vào quyền năng và lòng thương của Chúa, người tông đồ hôm nay ra đi, cũng không có gì phải sợ. Dẫu có nghèo, thiếu thốn, ta lại càng nên giống Đức Ki-tô hơn.

Damiano ofm