Thánh Antôn Pađôva 13.06

Thánh Antôn Padoua,
linh mục, tiến sĩ HT (1195-1231)

Lễ Nhớ: ngày 13 tháng Sáu.

Sinh hạ tại Lisbonne (thủ đô Bồ Đào Nha) vào năm 1195 trong gia đình quyền quí dòng họ Bugliôni và được rửa tội với tên là Ferdinan. Ngài gia nhập vào dòng thánh Âu-tinh và được gọi về tu viện Coimbra..

Vào dịp thấy xác của 5 vị tử đạo đầu tiên của dòng Phan Sinh, ngài quyết định gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn vào năm 1220 và lấy tên là Antôn với chí hướng thừa sai để được phúc tử đạo

Sau một thời làm việc ở Maroc, vì không chịu được thủy thổ, người về Assise, gốc tổ của dòng. Người có tài hùng biện và tranh luận, một nền thần học vững chắc, một đức tin mạnh mẽ, khiến người trở thành một nhà giảng thuyết trứ danh ở Ý. Người đã phá lạc giáo Cathare và trong hai năm 1225-1227, người giảng chống lại lạc giáo Albigeois ở miền nam nước Pháp như ở Toulouse, Montpellier, Le Puy, Brive, Limoges và các vùng phụ cận. Sau một thời gian làm giám tỉnh miền Bắc Ý, Người lui về dòng Padoua và mất lúc mới 36 tuổi. Người nổi danh là một nhà hùng biện số một, mỗi lần giảng có từ 30 đến 40 ngàn người đến nghe, các chợ đóng cửa, tòa án ngừng xử. Đêm trước bài giảng, dân chúng tổ chức rước đèn lỏi cuốn dân chúng đến nghe và ‘ai đã nghe một lần thì không thể bỏ qua được. Đề tài quen thuộc là chống phá một xã hội đầy nhục vọng, tham tiền, đầy ích kỷ, một hàng giáo sĩ triều thiếu đạo đức. Sau 10 năm giảng dạy, người kiệt sức, trên con đường về dòng với hai anh em, ngồi trên chiếc xe bò, người biết trước giờ chết ngày 13-6-1231, nên cùng hai anh em cất tiếng hát kinh ngợi khen và tắt thở. Danh tiếng hậu phần lại càng lớn lao. Trong số 56 phép lạ được ghi nhận trong vụ phong thánh, chỉ cỏ một phép lạ xảy ra lúc người còn sống. Chưa đày một năm sau ngày qua đời, Đức Grégôriô IX^đã tôn phong hiển thánh ngày 30-5-1232 cho thánh Antôn. Năm 1946, Đức Piô XII tôn vinh làm Tiến sĩ Hội Thánh.

Dân chúng quen cầu xin với người khi bị mất đồ. Nguyên do bởi một câu chuyện: Một tập sinh xuất dòng, ăn trộm cuốn sách thánh vịnh của thánh Antôn mang theo, Ngài hiện ra bắt phải đem trả lại.

Thánh Antôn hay được tạc tượng tay cầm một hoa huệ, hoặc một cuốn sách, để ám chỉ người rất thông thạo và yêu mến Thánh kinh. Hoặc với một con lừa, ám chỉ sự tích thánh nhân mang Mình Thánh Chúa đi qua, có một người vô đạo chế diễu thì có một con lừa quì xuống thờ lạy, như để cho 1 bài học.

Trích từ Lịch Phụng Vụ Chư Thánh của Lm. Augustinô  NGUYỄN VĂN TRINH (2018)