Nhiều tác giảSuy niệm

Thánh nữ Maria Mađalêna | 22.07 | Damiano ofm

Thánh nữ Maria Mađalêna
Ngày 22 tháng 7
Ga. 20, 1-2, 11-18

(1) Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (2) Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?

(11) Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, (12) thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Ðức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. (13) Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” (14) Nói xong, bà quay lại và thấy Ðức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Ðức Giêsu. (15) Ðức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về”. (16) Ðức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni!” (nghĩa là ‘lạy Thầy’). (17) Ðức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em'”. (18) Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

_______________

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng nầy gây cho tôi nhiều thắc mắc.

1- Chúa ưu tiên cho người thống hối ăn năn.

Tôi thắc mắc bởi vì tại sao Chúa lại hiện ra đầu tiên với Bà Maria Mađalêna ? Đáng lẽ trước tiên Chúa phải hiện ra với Đức Mẹ là người mà Chúa thương mến nhất, vì Ngài là Mẹ của Chúa, hay ít ra là với các thánh Tông Đồ là những kẻ đã bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa, sống thân mật với Chúa đã ba năm trời, mà lại hiện ra với một người đàn bà tội lỗi mới ăn năn trở lại ? Phải chăng vì Chúa ưu tiên cách riêng bà vì những giọt nước mắt thống hối ăn năn của bà? Nghĩ cho cùng, Chúa làm như thế là đúng, vì đó là mục đích của Chúa khi xuống thế làm người là để cứu vớt loài người tội lỗi, kêu gọi họ ăn năn thống hối.

Đọc lại toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ điều đó.

Cựu Ước là một tấm bi kịch giữa phản nghịch của dân ỉt-ra-en và sự tha thứ của Thiên Chúa. Câu chuyện con bò vàng là một ví dụ.Thiên Chúa dùng miệng các tiên tri, kêu gọi dân bỏ tà thần, bỏ đàng tội lỗi mà trở về với Chúa: “Hỡi dân Ta, hãy trở về, dầu tội lỗi các ngươi có đỏ như son, Ta cũng sẽ làm cho trắng như tuyết

Trong Tân Ước Chúa Giê su cũng tỏ ra ưu tiên cho người tội lỗi biết ăn năn: Mađalêna, Zakêu, Mathêu … Chúa lại chọn Phê rô, người đứng đầu Giáo Hội Chúa, một con người đã phẳn bội, chối Chúa đến ba lần là vì ông biết ăn năn.

Đến đây tôi có thể kết luận rằng :

  • Chúa dành ưu tiên cho ta khi ta biết mình tội lỗi và biết thống hối ăn năn : Đứa con hoang đàng trở về thì người cha mở tiệc ăn mừng. Cả Thiên Đàng đều vui mầng khi một người tội lỗi ăn năn trở lại.
  • Tôi rất cám ơn Chúa vì tôi tin Chúa cũng, dành ưu tiên cho tôi, khi tôi biết ăn năn trở về cùng Chúa.
  • Tôi không được khinh chê những kẻ tội lỗi, vì Chúa dành ưu tiên tình thương cho họ. Khinh chê nói xẩu, phê bình chỉ trích họ là đi ngược lại với ý Chúa, cách sống của Chúa. Trái lại, tôi phải bắt chước Chúa Giêsu, đón tiếp họ thân tình, vì chính tình thương chứ không phải những lời chỉ trích phê bình làm cho người ta thay đổi đời sống.

2 – Không nhận ra Chúa.

Có một điều lạ lùng nữa, làm cho tôi thắc mắc không ít, đó là Mađalêna đã biết Chúa, đã tùng được Chúa yêu thương, mà khi Chúa hiện ra với bà, đáng lẽ bà phải nhận ra Chúa liền; nhưng tại sao bà lại không nhận ra Chúa? Bà tưởng là người giữ vườn! Chúa muốn nói gì với tôi qua sự việc đó?

Phải chăng Chúa muốn nói với tôi rằng: hằng ngày tôi vẫn gặp Chúa nhưng tôi không nhận ra Chúa ở nơi những con người tầm thường, nơi những người nghèo, người bị khinh chê. Không những Mađalêna mà sau nầy Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emau, nhưng họ cũng không nhận ra Chúa.

Chúa đã hiện ra với Mađalêna khi bà đang khóc vì mất Chúa, Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emau khi họ đang thất vọng sau cái chết của Chúa, Chúa đã hiện ra với các môn đệ khi họ còn sợ hãi, nhốt nhau trong nhà, cửa đóng then cài. Chúa muốn nói với tôi rằng, chính những lúc thất vọng nhất, những lúc đau khổ nhất trong cuộc sống, Chúa lại hiện diện với tôi cách đặc biệt. Suy nghĩ như thế nên tôi không bao giờ có quyền thất vọng.

Chúng ta vui mầng vì Chúa đã sống lại, và nhất là vui mầng vì ta được sống lại với Chúa. Tội lỗi đã đẩy ta xa Chúa, làm ta mất Chúa trong cuộc sống. Lòng ăn năn thống hối giúp ta tìm lại được Chúa, giúp ta sống lại với Chúa. Đó phải là niềm vui lớn nhất của đời ta.

3- Hãy đi bảo cho anh. em.

Một lần nữa, Mađalêna được ưu đãi là người đầu tiên đi loan báo Tin Mừng Chúa đã sống lại. Loan báo Tin Mừng, đó là hậu quả của bất cứ cuộc gặp gỡ nào với Chúa Giêsu. “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà

Niềm vui Phục sinh không phải vì Chúa đã sống lại mà thôi, mà còn vì ta cũng đã sống lại với Chúa, đó là mục đích của việc Chúa sống lại, để ta được sống lại.

Bà Mađalêna được Chúa Giêsu ưu tiên cách riêng hơn mọi người khác như trên là vì bà đã thống hối ăn năn và đã sống lại với Chúa Giê su: từ bỏ nếp sống cũ để sống đời sống mới. Ngày nay, nếu muốn sống lại với Chúa Giê-su, thì việc từ bỏ tội lỗi, thói hư tật xấu là một đòi hỏi bức xúc. Mùa Chay Thánh đã qua, mỗi người chúng ta đã từ bỏ được những gì? – Tôi đã sống lại với Chúa Giê-su chưa? Để trả lời những câu hỏi nầy thì ta hãy nhìn vào cách ăn nết ở của chúng ta có gì thay đổi không, thì ta sẽ thấy mình đã sống lại chưa hay ta vẫn như cũ!

Damiano ofm

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button