Jer. Nguyễn Văn NộiSuy niệm

Thuật lại những điều mắt thấy tai nghe… | Jer. Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A (11.12.2016)
[Is 35,1-6a.10; Gc 5, 7-10; Mt 11,2-11]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Rất nhiều giáo dân Việt Nam cho rằng mình không có khả năng rao giảng Tin Mừng cho người khác, thậm chí cho chính con cái trong nhà. Một trong những nguyên nhân tạo nên mặc cảm tự ti ấy là sự hiểu lầm về phương cách truyền giáo, do cách giáo dục đức tin và giảng dậy “bất cập” của Giáo Hội chúng ta trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Có lẽ chính vì muốn thay đổi não trạng ấy của các Ki-tô hữu Á Châu mà năm 2007 Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) đã tổ chức một Hội nghị Truyền Giáo với chủ đề “Kể chuyện Đức Giê-su tại Châu Á.” Hội nghị này được tổ chức tại Chiêng Mai (Thái Lan) và được kéo dài tại nhiều quốc gia, nhiều giáo phận: “Kể chuyện Đức Giê-su tại Việt Nam” – “Kể chuyện Đức Giê-su tại Tây Nguyên”- “Kể chuyện Đức Giê-su tại 4 tỉnh Miền Trung bị ô nhiễm biển”   v.v…. 

Trong bài Phúc Âm Chúa nhật III Mùa Vọng Năm A hôm nay, Chúa Giê-su nói với các môn đệ của ông Gio-an: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” (Mt 11,5-6).

“Kể chuyện Đức Giê-su” hay “thuật lại những điều mắt thấy tai nghe” vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đoàn Ki-tô hữu chúng ta. Nếu người giáo dân nào cũng hiểu rằng “kể chuyện Đức Giê-su” hay “thuật lại những điều mắt thấy tai nghe” chính là rao giảng Tin Mừng, là truyền giáo thì sẽ có nhiều thay đổi cho bản thân họ cũng như cho các cộng đoàn Giáo Hội.    

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 35,1-6a.10):
Chính Thiên Chúa sẽ đến cứu anh em

1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, 2 hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò.
Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng, vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. 3 Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. 4 Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em.” 5 Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. 6 Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Gc 5,7-10):
Anh em hãy bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới.
        

7 Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. 8 Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. 9 Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị xét xử. Kìa Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa. 10 Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 11,2-11):
Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?

3 Đang ngồi tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: 5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.         

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa là:

– Đấng thực hiện những thay đổi kỳ diệu trong thiên nhiên và tâm hồn con người. Các ngôn sứ nói chung và I-sai-a nói riêng có sứ mạng nhắc cho dân chúng luôn ghi nhớ sự thật đầy an ủi ấy.

– Đấng đã sai Sứ Giả là Gio-an Bao-ti-xi-ta đến dọn đường cho Con Một Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô.

– Chính Chúa Giê-su là Đấng đã đến trần gian để làm cho kẻ mù sáng mắt, kẻ què bưóc đi, kẻ cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại và người nghèo đuợc nghe Tin Mừng Cứu Độ.

– Đấng sẽ đến trong ngày Quang Lâm trong tư cách là Thẩm Phán xét xử muôn dân, muôn người.

3.2 Sứ Điệp hay Giáo Huấn của Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, sứ điệp hay giáo huấn của Lời Chúa là nhận ra và kể lại những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta hay cho người xung quanh mà chúng ta được nhìn tận mắt, được nghe tận tai.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa và Chúa Giê-su là Đấng đã/đang và sẽ thực hiện mọi kỳ công trong thiên nhiên và đời sống con người để chữa lành và cứu độ chúng sinh, nhất là chữa lành và cứu độ những người kém may mắn, bị thiệt thòi trong xã hội.

Sống với Thiên Chúa và với Chúa Giê-su bằng một tấm lòng ngưỡng mộ yêu mến, một tâm tình biết ơn và lời cảm tạ.

4.2 Thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa là nhận ra và kể lại những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta hay cho người xung quanh mà chúng ta được nhìn tận mắt, được nghe tận tai.

Cụ thể là:

(a) Muốn “kể chuyện Đức Giê-su” thì trước tiên chúng ta phải quen biết và là bạn hữu thân tình, môn đệ thân tín của Người. Cầu nguyện, đọc và học Thánh kinh là các phương thế cần thiết giúp chúng ta biết Chúa Giê-su và thân thiết với Người.

Muốn “thuật lại những điều mắt thấy tai nghe” thì chúng ta phải biết nhìn và nghe bằng đức tin để thấy những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện trong xã hội và  lòng người thời nay.

(b) Nhìn nhận tất cả những gì chúng ta và tất cả những gì chúng ta (gia đình,  tài năng, chức vụ, địa vị xã hội hay giáo hội, của cải, sức khỏe v.v..) đều là hồng ân của Thiên Chúa ban cho.

(c) Luôn luôn dâng lên Thiên Chúa tâm tình và lời cảm tạ biết ơn về mọi hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho bản thân, gia đình, cộng đoàn, đất nước và dân tộc chúng ta và nhân loại.

(d) Thường xuyên và khiêm tốn kể lại (tức chia sẻ với người xung quanh) những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta và của người khác.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân, các nước trong thế giới hôm nay, nhận ra rằng Thiên Chúa sẽ thưởng phạt công minh các hành vi tốt xấu của mọi người, để ai nấy biết lánh xa tội ác và thực hiện những việc tốt lành thánh thiện.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân để mọi thành phần Dân Chúa biết kiên nhẫn và chịu dựng mọi gian nan, thử thách để xứng đáng làm con cháu của các ngôn sứ của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người nhận ra những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện trong đời sống và chung quanh họ, để họ kể lại cho người khác được nghe mà ngưỡng mộ Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người đang khao khát và ngóng đợi Đấng Cứu Thế, để họ gặp được các sứ giả dọn đường cho Người trong thế giới hôm nay.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
Sàigon ngày 02.12.2016

Bài liên quan

Back to top button