Cha Phêrô Lê Phước Hữu dâng Thánh Lễ tại Giáo điểmPhú Thành A

Back to top button