GX An LongPhóng sự

Cha Phêrô Lê Phước Hữu dâng Thánh Lễ tại Giáo Điểm Phú Thành A, 07.07.2024

Bài liên quan

Back to top button