7 loại cám dỗ: Đức Thánh Cha nói với các giáo sĩ, tu sĩ và chủng sinh Ai Cập

Vatican Tiếng Việt

1. Khuynh hướng để mình bị lôi kéo hơn là lôi kéo.

2. Khuynh hướng liên tục than phiền.

“Thật là dễ dàng cứ than phiền về người khác, về những thiếu sót của bề trên, về tình trạng của Giáo Hội và xã hội, về thiếu cơ hội… Thế nhưng, những con người tận hiến, nhờ được xức dầu Thánh Linh, là những con người biến mọi chướng ngại thành cơ hội, chứ không phải biến mọi khó khăn thành cớ thoái thác!”

3. Khuynh hướng đồn đoán và ghen tị.

4. Khuynh hướng so sánh mình với người khác “tiến tới chỗ bị bại liệt”.

5. Khuynh hướng trở thành Pharaoh, đó là cứng lòng và khép lòng mình lại trước Chúa và anh chị em mình.

6. Khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa “là nguyên nhân gây tệ hại và xung khắc”.

7. Khuynh hướng cứ tiến bước một cách vô phương hướng hay bất định (ở chỗ) “đánh mất căn tính của mình”.