Các nhà khảo cổ khám phá ra thị trấn theo Kinh thánh là nơi vua Đavít tìm chỗ trú ẩn trước khi làm vua

J-P Mauro
11 tháng By, 2019

Bằng chứng khảo cổ củng cố cho các trình thuật kinh thánh về trận hỏa hoạn lớn tại Xích-lắc.

Một hoạt động liên kết do các nhà khảo cổ từ Hoa Kỳ và Úc đã xác định địa điểm được tin là vùng Xích-lắc, nơi vua Đa-vít và người của ông tìm được nơi trú ẩn thoát khỏi các lực lượng của vua Sa-un trong 1 Sa-mu-en 30. Theo trang the Times of Israel, khám phá được tìm ra sau bốn năm khai quật tại một địa điểm được gọi là Khirbet a-Ra‘i, trong vùng Giu-đê-a nằm dưới chân đồi.

Một bài báo của Đại học Hebrew ở Giê-ru-sa-lem và Israel Antiquities Authority báo cáo khám phá về một khu định cư của người Phi-li-tinh cổ đại, có niên đại thế kỷ 12-11 trước Công nguyên, với một khu thôn quê được xây dựng phía trên tàn tích của nó. Điều này phù hợp với các trình thuận kinh thánh, mà bằng chứng mới này củng cố.

Theo các trình thuật Tin mừng Hê-brơ, vua Đa-vít trải qua hơn một năm ở Xích-lắc trước khi lên ngôi vua. Trong thời gian đó các lực lượng trả thù phóng hỏa thiêu rụi Xích-lắc rồi bỏ đi và đem theo phụ nữ và trẻ em của các lực lượng Israel. Bằng chứng khảo cổ này không những cho thấy các tòa thành của Phi-li-tinh mà sau đó được cho là trở thành trại của Israel, nhưng chúng cũng chứng minh rằng có một trận hỏa hoạn tàn phá lớn xảy ra ở khoảng giữa hai khu định cư.

Việc tìm kiếm thành Xích-lắc đã diễn ra trong nhiều thập niên, và nhiều nhà khảo cổ đã từng nghĩ phải kết thúc trước đây. Tuy nhiên, những địa điểm trước đây không cho thấy sự phù hợp giữa các trình thuật kinh thánh và bằng chứng khảo cổ. Bây giờ, theo các nhà khảo cổ thực hiện việc khai quật Khirbet a-Ra’i, địa điểm này có tất cả những giá trị cần thiết.

The Times of Israel miêu tả một số dụng cụ cho thấy sự tồn tại của một khu định cư của người Phi-ti-tinh tại đây. Những tìm kiếm báo cáo kết luận:

“những cấu trúc khổng lồ bằng đá và những dụng cụ thuộc văn hóa đặc trưng của người Phi-li-tinh, bao gồm đồ gốm cách điệu trong những khu chôn cất người chết — những đồ cúng lễ may mắn bên dưới nền của một tòa nhà … cùng với những công cụ bằng đá và kim loại …”

Cho đến nay, các nhà khảo cổ tại Khirbet a-Ra’i đã đưa ra khỏi lòng đất hơn 100 mẫu bình sành bằng gốm — dùng để đựng dầu, rượu, và những thứ khác — theo kiểu cách tương đồng với mẫu của người Phi-li-tinh cổ đại. Chỉ có thời gian mới cho biết sẽ có thể tìm thêm được những vật dụng gì để liên kết địa điểm này với vua Đa-vít và trình thuận của Kinh Thánh Hê-brơ.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/7/2019]