Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình 60 năm thành lập (1957-2017)

Zắc Dũng

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2017, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm vị chủ chăn của Giáo phận Mỹ Tho đã đến Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình dâng thánh lễ tạ ơn Chúa đã gìn giữ cho Giáo xứ trong bình an của Ngài trong suốt 60 năm qua.

VÀI DÒNG LƯỢC SỬ.

Xuất phát từ lúc khởi đầu chỉ có rất ít gia đình Công Giáo sinh sống tại cư xá Nguyễn Thái Học đường Ông Bà Nguyễn Trung Long (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) được quy tụ lại và Cha Đinh Chu Tuynh lúc đó là Cha phó Giáo xứ Thánh Giuse Lao công, Chợ Cũ hướng dẫn.

– Năm 1957 – 1965: Cha Đôminicô Đinh Công Uẩn nhận thấy cần có một nơi để thờ phượng cho các giáo dân ở đây, nên Cha đã mua lại một căn nhà xưa tọa lạc trên đường Rạch Gầm ngày nay dùng làm nơi thờ phượng tạm. Năm 1964 ngôi nhà được sửa chữa chỉnh trang thành nhà thờ, mang danh là nhà thờ Tiểu khu Định Tường.

– Năm 1965 – 1968: Cha Đôminicô Dương Thanh Nhã được cử đến thay Cha Uẩn, ngài bắt đầu tổ chức những việc mục vụ trong Giáo xứ.

– Năm 1968 – 1970: Cha Phêrô Tạ Đức Tiến đến thay Cha Đôminicô Nhã. Dù chỉ trong hai năm ngắn ngủi, Cha thành lập những đoàn thể cho Giáo xứ.

Năm 1970 – 1974: Cha Gioan Phạm Văn Chúc được cử đến thay Cha Tiến, trong thời gian nầy, Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình chính thức trở thành một Giáo xứ.

– Năm 1974 – 1982: Cha Antôn Nguyễn Thành Long phụ trách Giáo xứ, vốn là một linh mục nhiệt thành và năng động. Giáo xứ được phát rất mạnh mẽ dưới sự chăm sóc của Cha.

– Năm 1982 – 1998: Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân được Đức Cha sai đến làm quản nhiệm giáo xứ. Năm 1983 do yêu cầu của chính quyền mà nhà thờ phải di dời về Chủng viện Gioan 23. Do tình cảnh cấp thiết và điều kiện khách quan, giáo xứ chưa có khả năng xây dựng nhà thờ nên phải mượn phòng học chung của Chủng viện cải tạo thành nguyện đường cho Giáo xứ.

Năm 1993: Giáo xứ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ hiện nay. Cũng trong thời gian nầy, có Cha Tôma Phạm Ngọc Hồ (1991) và Cha Tôma Phạm Ngọc Dương (1992) cộng tác.

– Năm 1992 – 2008: Cha Phêrô Tuân lâm trọng bệnh, Cha Tôma Dương thay thế. Năm 2007 Cha Phêrô Lê Tấn Bảo phụ giúp Cha Tôma Dương. Thời gian nầy Giáo xứ ngày càng phát triển đông giáo dân và nề nếp hơn.

– Năm 2008 – 10/01/2011: Cha Giuse Bùi Hoàng Giám đốc Trung tâm Mục vụ kiêm Cha sở Gx. NVHB. Trong thời gian nầy có Cha Phêrô Phạm Bá Đương (2008) và Cha Giuse Nguyễn Tuấn Hải (2010) phụ giúp.

– Năm 2011 Cha Giuse Bùi Hoàng qua đời. Ngày 12/3/2011 Cha Phaolô Trần Kỳ Minh được cử đến làm Cha sở cho đến nay. Cũng trong năm 2011 có Cha Phêrô Mai Văn Thượng và năm 2015 có Cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn phụ giúp  trong công việc mục vụ Giáo xứ.

Kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ, chúng ta cũng nhớ đến và cầu nguyện cho quý Cha, quý ân nhân và các bậc tiên nhân của chúng ta đã qua đời, là những vị đã có công gìn giữ đức tin cho Giáo xứ đến hôm nay. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình quan thầy của Giáo xứ, gìn giữ Giáo xứ và mọi người luôn bình an. Xin Chúa cho tất cả mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ biết đoàn kết, yêu thương và chung tay xây dựng Giáo xứ mỗi ngày phát triển tốt đẹp và thánh thiện hơn.

Lm. Phaolô Trần Kỳ Minh

NB: Do đảm trách việc đệm đàn trong thánh lễ, nên phần hình ảnh bị hạn chế, sử dụng smart phone, góc chụp chỉ di chuyển trong phạm vi hạn hẹp vì ca đoàn ở trên lầu cao, cách cung thánh khoảng 50 mét ….

 

Zắc Dũng