Bản tin Phanxicô.vnTin tức

Lại nói về… Một giáo hoàng đòi hỏi cao ở các tu sĩ

cath.ch, 2017-07-28

Đòi hỏi đầu tiên của Đức Giáo hoàng về ơn gọi là ở chính ơn gọi.

Rất nhiều Dòng tu và các tu hội tận hiến thường về họp ở Rôma, nhất là trong các lần họp tổng tu nghị. Trong các tháng vừa qua, Đức Giáo hoàng thường tiếp họ. Dịp để cho ngài có bài nói chuyện mang tính đòi hỏi cao về sứ vụ, một đòi hỏi ở trong đường hướng cải cách Giáo hội.

Nếu đôi khi Đức Phanxicô cương nghị với các hội dòng vì ngài nuôi nhiều hy vọng ở họ. Quả vậy, theo ngài, sự hoán cải của Giáo hội mà ngài mong muốn kêu gọi, trước hết là qua các hội dòng. Chẳng hạn trong chuyến đi Ai Cập tháng 4 vừa qua, ngài kêu gọi các tu sĩ theo bước chân của nhiều tu sĩ mà qua đời sống, qua tấm gương của họ đã mở cửa Nước Trời cho nhiều anh chị em.

Đòi hỏi đầu tiên của Đức Giáo hoàng về ơn gọi là ở chính ơn gọi. Ngày 25 tháng 11 vừa qua, khi ngài lo cho sự giảm sút đời sống đạo và ơn gọi ở phương Tây thì ngài cũng lo khi có quá nhiều ơn gọi. Ngài tuyên bố: “Khi có người nói với tôi một hội dòng có nhiều ơn gọi, thú thật tôi cũng lo, vì tôi tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra ở đó”.

“Nạn buôn tập sinh”

Đối với Đức Giáo hoàng, chuyện đương nhiên là thà ơn gọi có ít mà có chất lượng. Ngày 2 tháng 5, ngài cảnh báo chống lại “nạn đạo đức giả của sự tầm thường nơi những người muốn vào chủng viện vì họ không thể tự xoay xở được ngoài đời”. Ngài gằn mạnh, “đạo đức giả là một nạn dịch”.

Một ít lâu sau, ngày 25 tháng 5 tại Genova nước Ý, ngài lên án nặng nề nạn buôn tập sinh: đứng trước sự giảm sút các tập sinh, các tu hội này đã đi các nước thứ ba để tuyển các người trẻ, những người thật sự không có ơn gọi. Trong những tháng vừa qua, Đức Phanxicô cũng nhấn mạnh nhiều đến việc tái gia hạn sứ vụ, đặc biệt là ở phương Tây. Tháng sáu vừa qua, trước các nhà truyền giáo Consolata, ngài khẳng định, phải đặt lòng thương xót lên hàng đầu, tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, để sau đó, cảm nhận sự cam kết và nỗ lực truyền giáo như một câu trả lời. 

Tính triệt để của các nhà sáng lập Dòng

Một vài ngày trước đó, ngài kêu gọi các Tiểu muội Bác ái Truyền giáo  lớn lên trong sự dễ bảo với Thần Khí, có một linh đạo xây dựng trên Chúa Kitô, trên Lời Chúa, trên phụng vụ. Ngài nhấn mạnh: “Trong Giáo hội, sứ vụ nảy sinh ra trong sự gặp gỡ với Chúa Kitô. Chúa Giêsu là trọng tâm của sứ vụ”. Theo ngài, trong cộng đoàn nhà tu phải loại bỏ chia rẽ, ham muốn, nói xấu, những chuyện làm hủy hoại hội dòng, phải nói các chuyện trong đức ái và trong tinh thần thẳng thắn.

Đối với Đức Phanxicô, sự đòi hỏi này là chính đáng vì nó nằm trong đoàn sủng của từng hội dòng, ngày 25 tháng 11, ngài đã giải thích: “Chúng ta phải tìm lại tính triệt để mang tính ngôn sứ nơi các nhà sáng lập Dòng. Vì thế, phải đi ra khỏi tiện nghi và an toàn, khỏi tất cả những gì là thời thượng”. Và các hội dòng phải tìm các con đường mới.

Marta An Nguyễn dịch

Bài liên quan

Back to top button