Linh mục Dòng Tên Frank Browne, nhiếp ảnh gia cuối cùng của tàu Titanic