ThơVăn - Nghệ

Con đò | Thơ | Vũ Xuân Minh

Vũ Xuân MinhNov 4th 2002

Tranh Đặng Can

Con đò đưa khách sang sông
Sao không nhắc nhở cùng ông lái đò?
Tình anh là những hẹn hò
Tình em là những chuyến đò đợi mong.

Vũ Xuân Minh

Bài liên quan

Back to top button