Ảnh nghệ thuật Tâm DuyVăn - Nghệ

Nhà Thờ Chánh Tòa Quận Cam, Nam Cali | TamDuy Foto

Christ Cathedral of Orange Diocese
Thường được gọi là nhà thờ kính vì được làm toàn bằng kính.

TamDuy Foto

Bài liên quan

Back to top button