Thứ Ba, 20 Tháng Tư 2021

Nhân loại chẳng đờn ông

Khi vợ hơn chồng

Khi đờn bà nắm quyền

Khỉ thật!

LỜI CHÚA

LƯỚT WEB

Họa sĩ Diana Yevtukh “chữa lành” những cây có sẹo bằng...

Tác phẩm nghệ thuật thêu trên những nơi tổn hại trên thân cây như 1 lời nhắc nhở mọi người hãy chú ý hơn...