Ảnh nghệ thuật Tâm DuyVăn - Nghệ

Tĩnh lặng | Foto Tâm Duy

Chân chất
Chân chất
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Chưa về
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Đêm khuya
Thành tâm
Thành tâm
đời nhẹ nhàng
Đời nhẹ nhàng
nghĩ gi
Nghĩ gì
nhìn xuống
Nhìn xuống
Thanh vắng
Tĩnh lặng
Tĩnh lặng
phút riêng tư
Phút riêng tư

Bài liên quan

Back to top button