Xin Đừng Bỏ Nhau | CD. Bông Hồng Tình Yêu

Bìa CD Bông Hồng Tình Yêu: Họa sĩ Đặng Can