Chúa Nhật Thứ 9 Giáo Đường Không Thánh Lễ 01.08.2021 (vì Covid)