Chúa Nhật Thứ Tư Giáo Đường Không Thánh Lễ 27.06.2021 (vì dịch Covid)