GX An LongPhóng sự

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm ban bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vĩnh Hưng (Long An) 02.08.2022

Bài liên quan

Back to top button