Dừng Chân Cuối Tuần 130816: Mưa Buồn.

Dừng Chân Cuối Tuần 130816: Mưa Buồn.

Đây là những giây phút của “Cõi Riêng Tư”. Nếu bạn có thời gian nhàn rỗi, mời bạn “Dừng Chân Cuối Tuần” để thả hồn theo “một chút suy tư”…
DỪNG CHÂN CUỐI TUẦN, chia sẻ lần đầu tiên ngày 13.08.2016. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Bạn có thể xem những Video của Canhdongtruyengiao.net tại Địa chỉ:
youtube.com/user/nvtieng. Cám ơn các bạn.