Lễ Giỗ Năm Thứ 3 Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Nhà Thờ Chánh Tòa Mỹ Tho 03.03.2021