Linh mục Đồng Tháp Tĩnh Tâm và Chúc Tết Đức Cha Phêrô tại Cao Lãnh 01.02.2021