GX An LongPhóng sự

Linh mục Đồng Tháp tĩnh tâm với Đức Cha Phêrô tại Mỹ Long 02.01.2017

Linh mục Đồng Tháp tĩnh tâm với Đức Cha Phêrô tại Mỹ Long 02.01.2017

Bài liên quan

Back to top button