Tĩnh Tâm Hội Đồng Giáo Xứ An Long, Cả nổ, Phú Thành A 21.08.2019