GX An LongPhóng sự

Thánh Lễ Tạ Ơn 44 năm Linh Mục và 75 năm Tuổi Thọ Cha Phêrô Lâm Tấn Phát

Ngày 27.01.2024

Bài liên quan

Back to top button