Linh mục Giáo phận Mỹ Tho khóa XIII gặp gỡ nhau tại An Long 19.11.2020