GX An LongTin tức Giáo xứ

Thánh Lễ An Táng Bà Cố Têrêsa tại Nhà Thờ An Long

Tiển đưa Bà Cố về Đất Thánh Bến Siêu

Nhà Thờ Bến Siêu

Rất đông giáo dân đã theo tiển biệt Bà Cố về nơi an nghỉ.

Cha Antôn cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt lần cuối tại phần mộ

Từ biệt lần cuối

Requiescat In Pace.

Mộ phần của Mẹ bên cạnh mộ Thân phụ Cha Antôn

Đất Thánh Bến Siêu

Trang trước 1 2 3

Bài liên quan

Back to top button