GX An LongTin tức Giáo xứ

Thánh Lễ An Táng Bà Cố Têrêsa tại Nhà Thờ An Long

Nhà Thờ An Long

Sáng ngày 3.10.2020, giáo xứ An Long tổ chức Lễ An Táng cho Bà Cố Têrêsa. Đông đảo  giáo dân An Long và giáo dân từ các giáo xứ lân cận đã đến tham thánh lễ cầu nguyện cho Bà Cố Têrêsa. Thánh Lễ đồng tế do Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự.

Di quan vào Nhà Thờ

Hội Đồng Mục Vụ viếng xác

Cha Lê Quan Trung và nhóm giáo dân viếng xác và chào tiễn biệt Bà Cố

Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ An Long

Chuẩn bị di quan

Cha Phó làm nghi thức di quan

Xem tiếp trang kế

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button