Thánh Lễ An Táng Ông Phêrô Nguyễn Văn Khoái, 16.09.2016

Thánh Lễ An Táng Ông Phêrô Nguyễn Văn Khoái, 16.09.2016

Một số hình ảnh trong những ngày tang lễ ông Phêrô NGUYỄN VĂN KHOÁI (thân phụ linh mục Phêrô Nguyễn Văn Bé, Cha sở Giáo xứ Bãi Chàm) tại Giáo xứ Bến Siêu. Nguyện cầu ông Út được mau hưởng an vui trong Vương Quốc Tình Yêu Thiên Chúa.