Café đenLời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | 23.05.2019

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt Franc Lee

Mời nghe bài Phúc Âm trong thánh lễ hôm nay:

Nghe và Download bài Phúc Âm MP3 tại đây.

Tin Mừng   Ga 15,9-11
Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:
“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào,
Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.
Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,
như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy
và ở lại trong tình thương của Người.
Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em
để niềm vui của Thầy ở trong anh em,
và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
Đó là lời Chúa.

Bài liên quan

Back to top button