Lời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | 27.08.2019 | Thánh nữ Mônica

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee
Tin Mừng hôm nay:

Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”

THÁNH NỮ MÔNICA

Download File In (kích thước 14.5cm x 7cm), Click vào ảnh dưới

 

Bài liên quan

Back to top button