Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật X Thường Niên

Mùa Thường Niên năm B - Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên, năm B 2024

Sống đạo là một cuộc chiến đấu không ngừng với ba kẻ thù, ma quỷ, thế gian và xác thịt. Trải nghiệm cho ta thấy rằng, nếu không có ơn Chúa phù trợ ta rất dễ rơi vào nanh vuốt của ba kẻ thù này và ta phạm tội liên tục. Cạm bẩy đáng sợ hơn cả là ta luôn bị cám dỗ rơi vào sai phạm của nguyên tổ loài người, đó là chỉ muốn làm theo ý riêng mình mà không muốn làm theo ý Thiên Chúa. Trong khi đó Chúa Giêsu bảo, ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là thân nhân của Người, nghĩa là thuộc về Người và ở trong cung lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, Đấng rộng lượng từ bi và rất giầu ơn Cứu Độ. Vì vậy, với lòng tin yêu và trông cậy chúng ta cùng dâng lời ca nguyện.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button