Lời ChúaLời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân Tháng Năm 2018 | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

LỄ THÁNH GIUSE LAO CÔNG 01/05/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa đặt Thánh Giuse làm chủ gia nghiệp Chúa. Và Thánh Nhân đã ra sức lao động để nuôi sống Gia Đình Thánh Thất, xây dựng mái ấm tình thương và kiến tạo hạnh phúc, xứng đáng là gương mẫu cho các thợ thuyền và gia trưởng. Nhờ lời cầu bàu của Thánh Nhân, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn loài người hưởng sự sống của Chúa; Chúa chọn Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, xin nhờ lời cầu bàu của Thánh Nhân, cho chúng con đặng giữa đạo nên ở đời này, và ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước vô cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

1. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, nhờ sự bàu chữa của thánh Giuse, được nên như một đại gia đình luôn hiệp nhất với nhau, luôn sống thánh thiện và biết yêu thương nhau.

2. Ông Thánh Giuse là Kiểu thức các tài công noi theo. Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, những người lao động, tìm được việc làm thích hợp với khả năng mình, biết tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền, công lý, mà phục vụ đời sống con người.

3. Ông Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, người giám hộ, biết ra sức xây dựng gia đình mình thành một mái ấm yêu thương, hạnh phúc, và đầy lòng đạo đức mà thờ phượng Chúa.

4. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho các gia trưởng trong cộng đoàn chúng ta, đặc biệt tôn kính Thánh Giuse, hướng dẫn gia đình đọc kinh chung trước bàn thờ Chúa, và giúp nhau tận hưởng tình yêu Chúa.

— — —

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 06/05/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa, để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Chúng ta hãy đáp lại tình yêu Chúa, bằng việc ca ngợi Chúa đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Và chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa, Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Xin ban Thánh Thần đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con, để chúng con tuân giữ các giới răn Chúa, vì tình mến Chúa yêu người, hầu niềm vui của chúng con đạt tới sự trọn hảo trong Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

1. Chúa phán: “Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn thực hành ý Chúa là kính mến Chúa trên hết mọi sự, và luôn thương yêu nhau như Chúa đã yêu thương Hội Thánh.
 
2. Chúa phán: “Khi các con giữ các điều răn của Thầy, là các con ở lại trong tình yêu của Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn thực hành Lời Chúa dạy vì lòng mến Chúa, để đạt được niềm vui trọn hảo trong tình thương của Chúa.

3. Chúa phán: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, biết tôn trọng nhau như những bạn hữu của Chúa.

4. Chúa phán: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn thể hiện tình mến thương nhau, và nhờ Lời Chúa hướng dẫn, cùng giúp nhau đạt tới Nước Trời.

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH | LỄ CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN.
13/05/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Khi các môn đệ Chúa thấy Chúa lên trời, hay khi chúng ta tham dự thánh lễ này hôm nay, ai ai cũng đều mong muốn được lên trời với Chúa. Chúng ta cần phải hoàn thành các sứ mạng của mình ở trần gian, thì mới được lên trời. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng tác tạo vạn vật, và cho chúng hưởng vinh phước muôn đời. Nay Chúa đã Con Chúa lên trời vinh hiển, thì xin cho chúng con biết chu toàn những bổn phận trần gian, mà lòng trí vẫn luôn hướng đến những sự trên trời, hầu ngày sau đặng hưởng phước thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

1. Chúa phán: “Các con hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn giúp nhau thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, nhất là giúp cho những người thân trong cộng đoàn và trong gia đình mình.

2. Chúa phán: “Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được ơn cứu rỗi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn gìn giữ và phát triển ơn sủng của Bí tích Rửa Tội, làm sáng danh Chúa, và hy vọng chắc chắn sẽ được phần thưởng vinh hiển trên trời.

3. “Khi các Tông đồ rao giảng Tin Mừng, có Chúa cùng hoạt động với các ông”. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang lắng nghe giáo huấn của các Tông đồ, cũng được Chúa Thánh Thần tác động, để họ tin Chúa và lãnh nhận các bí tích của Chúa.

4. “Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn chu toàn các bổn phận trong gia đình, trong xã hội, và trong Giáo Hội, để cùng được lên trời vinh hiển.

— — —

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  
20/05/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Ngày lễ Ngũ Tuần với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, Hội Thánh được khai sinh. Các tín hữu đều lãnh nhận ơn Thánh Thần, chính là sức sống mới của Chúa và sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng hằng hữu. Ngày xưa, Chúa đã ban Thánh Thần cho các thánh Tông đồ thể nào, thì nay, xin Chúa cũng ban Thánh Thần cho chúng con, để Người an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, và sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

1. Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ, hướng dẫn, thánh hóa và canh tân Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, được tràn ngập Bảy ơn Chúa Thánh Thần, mà dìu dắt đoàn dân Chúa đến Nước thiên đàng bình an.

2. Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ và phán: “Các con hãy nhận lãnh Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi Kitô-hữu, đều vâng theo tác động của Chúa Thánh Thần, mà chân thành sống đạo và trở nên muối men cho đời.

3. Chúa phán: “Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con Đấng Bàu Chữa”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong nghèo khổ về vật chất, đau khổ trong tâm hồn, xin cho họ nhận được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ ủi an.

4. Chúa Thánh Thần làm cho các Tông đồ thông minh và can đảm rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh đạt nhiều hiệu quả, có nhiều người đón nhận đức tin, và được Chúa cứu chuộc.

5. Chúa Thánh Thần là mối dây hiệp nhất các Kitô-hữu. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, được Chúa Thánh Thần liên kết nên một cộng đoàn hiệp nhất, mà cùng nhau tiến về Nhà Cha trên trời.

— — —

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN | LỄ CHÚA BA NGÔI 
27/05/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Trên trời dưới đất chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Không có Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa không đơn độc, bởi vì Thiên Chúa duy nhất mà Ba Ngôi, Thiên Chúa là tình yêu. Chúa muốn ban tình yêu Chúa cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa chí thánh, Ba Ngôi Một Chúa. Chúa nêu gương cho chúng con sống thông hiệp, sống yêu thương. Xin cho chúng con biết yêu thương giúp đỡ nhau, cùng lãnh nhận ơn cứu chuộc, ơn hiệp thông hằng sống trên Nước Thiên Đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

1. “Hạnh phúc thay Dân nào được Chúa chọn làm gia nghiệp”. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, luôn biểu lộ niềm hạnh phúc được làm dân riêng Chúa, nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, và nên chứng nhân loan báo Tin Mừng.

2. Ông Môisen nói: “Ai tuân giữ các lệnh truyền của Chúa, sẽ được hạnh phúc và sống lâu”. Chúng ta cầu nguyện cho các thành phần trong gia đình, đều giúp nhau tuân giữ các giới răn Chúa, hiệp thông trong tình yêu Chúa, và dự phần vào sự sống của Chúa.

3. Chúa phán: “Các con hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn biết yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau, ra sức thực thi các lệnh truyền của Chúa, và làm cho nhiều người đón nhận ơn cứu rỗi.

4. Chúa phán: “Các con hãy dạy cho muôn dân tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, trung thành tuân giữ Lời Chúa, và ra sức giúp đỡ nhau thực thi mọi huấn lệnh của Chúa.

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button