Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 26 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 26A Mùa Thường Niên 2023 – TV 24
Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua lòng thương xót và tha thứ vô biên. Nếu Thiên Chúa xử lý với con người theo luật công bằng, thì khó có ai đứng vững trước nhan thánh Ngài. Chúa biết con người yếu đuối và hay đổi thay như hai anh em trong Tin Mừng hôm nay, một người từ chối thi hành ý Chúa nhưng rồi lại làm, người kia thưa xin vâng theo ý Chúa nhưng lại không làm… Chúa xử với chúng ta theo lượng từ bi nhân hậu của Ngài. Còn chúng ta có chân thành nhìn nhận thân phận tội lỗi yếu hèn của mình trước mặt Chúa và dâng lên Ngài tâm tình thống hối ăn năn? Chúng ta cùng hát Thánh Vịnh với tâm tình khiêm cung, xin Chúa dạy bảo, hướng dẫn chúng ta trong đường lối và sự công minh của Ngài.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button