Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật XIII Thường Niên

Mùa Thường Niên năm B - Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 13B Mùa Thường Niên 2024 TV 29

Đau khổ, bệnh tật và chết chóc là những sự dữ xâm nhập vào thế gian từ khi nguyên tổ phạm tội. Tuy nhiên, tình yêu Thiên Chúa vẫn mãi tròn đầy. Người ban Con một để ai tin vào Con của Người thì sẽ không phải chết nhưng được sống muôn đời. Tin vào Con của Người chính là tin vào Đức Kitô và tin vào Tin Mừng Đức Kitô rao giảng. Đối với bất cứ sự dữ nào kể cả sự chết Đức Kitô dậy ta: Đừng sợ! Hãy cứ tin. Một niềm tin vững mạnh sẽ chạm được vào trái tim Đấng Toàn Năng đầy lòng trắc ẩn. Trong bàn tay quan phòng yêu thương của Người  ta an tâm và tin rằng không gì xảy ra mà không do Chúa muốn và tất cả những gì Người muốn, cho dù có vẻ rất xấu đối với ta vẫn là cái tốt nhất cho ta. Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con khỏi mọi điều lo sợ và đã biến đổi lời khóc than thành khúc nhạc hân hoan cho con.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button