Kỳ quan thật sự của thế giới là gì? | Sống Đẹp

Kỳ quan thật sự của thế giới là gì?

Giáo viên yêu cầu một nhóm học sinh kể ra những gì mà các em nghĩ là Bảy Kỳ Quan hiện tại của Thế Giới.

Dù có một số ý kiến bất đồng, nhưng những kỳ quan dưới đây đã được đa số bầu chọn:

1. Kim tự tháp – Ai Cập

2. Lăng mộ Taj Mahal – Ấn Độ

3. Hẻm vực Grand Canyon – Mỹ

4. Kênh đào Panama

5. Tòa nhà Empire State Building – Mỹ

6. Đền Thánh Phêrô – Ý

7. Vạn Lý Trường Thành – Trung Quốc

Trong khi thu những phiếu liệt kê, giáo viên lưu ý thấy một học sinh ngồi yên lặng vẫn chưa nộp phiếu liệt kê của em lại. Giáo viên hỏi cô bé liệu em có khó khăn gì với bảng liệt kê của mình không.

Cô bé trả lời, “Có một ít vấn đề ạ. Con không thể quyết định được bởi vì có quá nhiều kỳ quan ạ.”

Giáo viên nói, “Hãy kể cho cô và các bạn nghe những gì con nghĩ ra và biết đâu cô và các bạn có thể giúp được.”

Cô bé ngập ngừng, rồi sau đó đọc to, “Con nghĩ Bảy Kỳ Quan của Thế giới” là:

1. Chạm

2. Ngửi

3. Nhìn thấy

4. Nghe thấy

Cô bé ngập ngừng một tí nữa rồi thêm vào

5. Cảm thấy

6. Cười

7. Yêu thương

Căn phòng chợt yên lặng đến nỗi người ta có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Những thứ mà chúng ta coi nhẹ, xem là giản đơn và “bình thường” lại thật sự là kỳ quan.

Một cách nhắc nhở nhẹ nhàng đến những thứ quý giá nhất đang có trước mặt bạn: gia đình, niềm tin, tình yêu, sức khỏe tốt và những người bạn của bạn.

Theo Cuộc sống qua lăng kính

Mời bạn xem video

_______________________

Which are the real Seven Wonders oh the World?

A group of students was asked to list what they thought were the present Seven Wonders of the World.

Thought there was some disagreement, the following got the most votes:

 1. Egyp’s Great Pyramids
 2. Taj Mahal – India
 3. Grand Canyon – USA
 4. Panama Canal
 5. Empire State Building – USA
 6. St. Peter’s Basilica – Italy
 7. China’s Great Wall.

While gathering the votes, the teacher noted that one quiet student hadn’t turned in her paper yet. She asked the girl if she was having trouble with her list.

The girl replied, “Yes, a little. I couldn’t quite make up my mind because there were so many.”

The teacher said, “Well, tell us what you have, and maybe we can help.”

The girl hesitated, then read, “I think the Seven Wonders of the World are:

 1. To Touch
 2. To Taste
 3. To See
 4. To Hear

She hesitetated a little, and then added

 1. To Feel
 2. To Laugh
 3. and To Love

The room was so full of silence you could have heard a pin drop. Those things we over look as simple and “ordinary” are truly wondrous.

A gentle reminder that the most precious things are before you: Your family, your faith, your love, your good health and your friends.

According to Life through a lens