Tình Bạn và Tình Yêu | Những trái tim vàng

Tình Bạn và Tình yêu

Tình Bạn và Tình Yêu. cả hai khái niệm đều có mối liên quan với nhau đồng thời cũng trái ngược nhau.
Vậy sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu là gì?
Liệu giữa hai người khác phái có được một tình bạn lý tưởng thuần khiết không?
Hãy thử tìm hiểu xem.

Tình Bạn là gì?

Tại sao ta lại gọi một người nào đó là bạn?
Khi nào ta gọi ai đó là một người bạn thân thiết?

Khi chúng ta quan tâm tới ai đó, luôn sẵn sàng giúp đỡ họ và chia sẻ với họ mọi suy nghĩ của mình thì người đó chính là bạn thân của ta.

Chúng ta lúc nào cũng có thể nhờ bạn thân giúp đỡ lúc nguy cấp. Chúng ta biết chắc là bạn mình sẽ hiểu tại sao mình lại hành động như vậy.

Đối với bạn thân, mình không cần thiết phải giải thích mọi thứ. Tình bạn rất sâu sắc và quan hệ bạn bè rất thân mật nên hầu như bạn mình sẽ hiểu nhiều điều về mình.

Còn Tình Yêu thì sao?

Đối với một tình yêu sâu đậm, những sẻ chia mà ta thảo luận ở phần trên là điều hiển nhiên phải xảy ra. Tuy nhiên trong tình yêu không chỉ dừng lại ở những điều đó.

Trong tình yêu, ta chỉ gắn kết với một người đặc biệt nào đó còn trong tình bạn, ta có thể có rất nhiều. Sự gắn kết trong tình yêu thể hiện ở chỗ ta đau cùng với nỗi đau của người mà ta yêu.

Tim ta sẽ không loạn nhịp khi gặp bạn.
Ta sẽ không cần phải nói dối việc thức suốt đêm nghĩ về bạn.
Ta sẽ không hoàn toàn cảm thấy như không còn là chính mình khi không gặp bạn vài ngày.
Đôi mắt ta sẽ không mơ màng khi nghĩ về bạn.

Nhưng trong tình yêu, tất cả những điều đó sẽ xảy ra và hơn thế nữa.

Thực sự giữa Tình Yêu và Tình Bạn không có sự so sánh.

NHỮNG TRÁI TIM VÀNG

*****

Friendship and Love

Friendship and love. Both are so much related to each other. And both are so dissimilar!
What are the differences between friendship and love?
Is platonic friendship possible between persons of opposite sex?
Let us try and understand.

What is friendship?

Why do we call a person our friend? When do we call someone a very good friend? If we care for a person, if we are always ready to help that person and if we share most of our thoughts with a person, they are our good friends.
We can always count upon our good friends in an emergency. We are always sure that our friend will understand why we acted in a certain way.
We need not explain anything to our very good friends. The friendship is so deep and the relationship is so intimate, that most of the things are automatically understood by our friends.

What about love?

In a relationship of deep love, all the sharing that discussed above are taken for granted. But love transcends all this.

During love, we are attached with a particular person, while in friendship, one may have many friends. A loving relationship makes one so much attached to the other, that one gets pained if his/her beloved is hurt !

You heart beats will never increase in anticipation of meeting your friend. You will not lie awake at night thinking about your friend. You will not feel totally lost, if you don’t meet your friend for a few days. You will not have dreams in your eyes thinking about your friend. But in love, you will do all this and much more.  Indeed, there is no comparision between love and friendship.

HEARTS OF GOLD