Café đenQuán ven đường

Bài giảng của Cha Antôn Lương Thủ Hơn cho anh em cựu Philippe Minh tại Sài Gòn

Ngày 22.05.2020. Bài giảng của Cha Antôn Lương Thủ Hơn với anh em Cựu Philippe Minh tại Sài Gòn, nhân dịp cầu hồn Cho Cha Peter Thơm và cũng là ngày anh em mừng Kim Khánh (29.04.1970 – 2020) Linh Mục của Cha. Thánh lễ tại giáo xứ Cầu Kho, Q.1. Thánh lễ đồng tế với Cha sở giáo xứ Cầu Kho: Cha Phêrô Lê Văn Chính.

Xem lại hình ảnh trong buổi lễ hôm ấy tại đây.

Video: Ngô Ngọc Thắng – Posted by Tamle

Ảnh TamLe

Bài liên quan

Back to top button