Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 04.10.2021 | Thánh Phanxicô Assisi

https://vhx.imgix.net/wof/assets/04b57d7e-5bf7-4f87-a2a6-e3ab91904aef.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&h=720&w=1280Các Bài đọc hôm nay:
(qua giọng đọc của Martha)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây. 

Bài đọc 1  Gn 1,1-2,1.11

Bài liên quan

Back to top button