Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 11.02.2022 | Đức Mẹ Lộ Đức

https://orderofmaltaamerican.org/wp-content/uploads/2018/01/Lourdes-Grotto.jpgMời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây  

Bài đọc:   1 V 11,29-32; 12,19
Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít.

Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng. Ông A-khi-gia lấy chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm mười hai mảnh. Rồi ông nói với Gia-róp-am: “Anh cầm lấy mười mảnh, vì Đức Chúa Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau…

Lời Chúa trong sách các Vua quyển thứ nhất.
Một hôm, khi Gia-róp-am từ Giê-ru-sa-lem đi ra, thì dọc đường gặp ngôn sứ A-khi-gia, người Si-lô; ông này khoác một chiếc áo choàng mới. Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng. Ông A-khi-gia lấy chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm mười hai mảnh. Rồi ông nói với Gia-róp-am: “Anh cầm lấy mười mảnh, vì Đức Chúa Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau: ‘Này Ta sẽ giựt vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn để trao cho ngươi mười chi tộc. Nhưng nó vẫn còn được một chi tộc, vì Đa-vít, tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem thành đô Ta đã chọn trong tất cả các chi tộc ít-ra-en’”… Thế là Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít cho tới ngày nay. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây  

Tin Mừng: Mc 7,31-37
Người đã làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.

Hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Khi ấy, Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” Đó là lời Chúa. 

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/13eywMnTNaTZOXCSBogvcr/9b0e1a622d42fb05d656d70c99d51f6d/FR-Evangile-Illustre_____-2015-02-13v1.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. (Mc 7, 31-37)

Bài liên quan

Back to top button