Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | Thứ Tư 23.02.2022 | Thánh Pôlycarpô

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)  

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây 

Bài đọc:    Gc 4,13-17
Các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao? Hãy nói: Nếu Chúa muốn.

Lời Chúa trong thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.
Thưa anh em, bây giờ, hãy nghe tôi, những kẻ nói: “Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó một năm và buôn bán kiếm lời”. Trong khi các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi. Thay vì nói: “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia”, thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây 

Tin Mừng: Mc 9,38-40
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/7n1Pb2hHuUM4M7vxHqERle/9c0b03767a40c652f9c1186d092563c7/FR-Evangile-Illustre-2018-05-23_web.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » (Mc 9, 38-40)

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button