Café đenQuán ven đường

Cách ngôn (tiếp theo) | Chuyên mục từ ngữ tiếng Anh

CÁCH NGÔN | NHỮNG CÂU ĐƯỢC THÍNH GIẢ ƯA THÍCH
Scarlett Le | Chuyên mục từ ngữ tiếng Anh

Vừa mới đây (Cách ngôn), chúng tôi đã trình bày một chương trình về cách ngôn. Chúng tôi yêu cầu thính giả gởi về cho chương trình những câu cách ngôn mà họ yêu thích. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư gởi đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi nghe từ thính giả ở châu Phi, châu Á, châu Âu và cả Nam Mỹ nữa.

Câu cách ngôn hàng đầu trong những câu của thính giả là “Where there is a will, there is a way”, có nghĩa là bạn có thể vượt qua những trở ngại nếu bạn có mục tiêu hướng tới và nỗ lực cho điều đó – có chí thì nên / hữu chí cánh thành.

image001

Where there’s a will, there’s a way
(Có chí thì nên/ Hữu chí cánh thành)

Vài thính giả thích câu khác: “Strike while the iron is hot”, nghĩa là tốt nhất nên có hành động nhanh vào đúng thời điểm, hãy nắm lấy thời cơ (như thợ rèn cần phải đập sắt khi còn nóng). Một câu cách ngôn được ưa thích nữa “God helps those who help themselves” (Trời giúp cho người biết tự giúp mình/ Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu).

image003

Strike while the iron is hot
(Đập sắt khi còn nóng/ Hãy nắm lấy thời cơ)

Xu Da-ju từ Trung Quốc viết rằng đất nước anh ấy có hàng ngàn câu cách ngôn. Vài câu trong số đó đã được sử dụng ở Mỹ, ví dụ như “Birds of a feather flock together”, nghĩa là những người giống nhau thường kết bạn và dành nhiều thời gian với nhau – ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

image005

image007

Birds of a feather flock together
(Chim có cùng màu lông mới tụ lại thành đàn với nhau/
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã)

Một câu khác: “Blood is thicker than water”, tức mối ràng buộc thân tộc mạnh hơn những mối quan hệ khác – giọt máu đào hơn ao nước lã. Tương tự có câu: “Charity begins at home”, nên giúp đỡ những người họ hàng hay bạn thân của mình trước khi giúp đỡ người khác – giúp người nên giúp trong nhà giúp ra.

image009

Blood is thicker than water
(Giọt máu đào hơn ao nước lã)

Alina từ Trung Quốc gởi đến câu này “He who would climb a ladder must begin at the bottom”. Đó là một lời khuyên tốt khi bắt đầu một công việc ở nhà hay đi tìm việc – Ai muốn leo lên thang cũng phải bắt đầu từ nấc dưới cùng, vạn sự khởi đầu nan.

image011

He who would climb a ladder must begin at the bottom
(Ai muốn leo lên thang cũng phải bắt đầu từ nấc dưới cùng/
Vạn sự khởi đầu nan)

Antonio Jose từ Brazil nói câu cách ngôn ưa thích “Tell me who walks with you, and I’ll tell you who you are” – Hãy cho biết ai đi cùng với bạn, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai. Didier Vermeulen ở Pháp gởi câu này: “It does not matter the speed you go. The most important thing is to never stop” – Tốc độ không thành vấn đề, tối quan trọng là không bao giờ dừng lại.

Câu của Wafaa từ Ai Cập: “Think twice, act wise” – Suy nghĩ thấu đáo, hành động khôn ngoan. Cô còn nói rằng bản thân cô đang nỗ lực để vận dụng câu cách ngôn này vào đời sống của mình.

Một câu khác cũng được nhiều thính giả thích,  “Practice makes perfect”, nghĩa là bạn sẽ trở nên giỏi một việc gì đó nếu bạn cứ làm nó thường xuyên – thành thạo nhờ rèn luyện / trăm hay không bằng quen tay / có công mài sắt có ngày nên kim. Một câu nữa, “If you want something done right, do it yourself” – nếu muốn việc được làm đúng ý mình thì hãy tự làm.

Najeep từ Afganistan gởi đến câu: “If you risk nothing, then you risk everything” – Người không dám mạo hiểm làm bất cứ điều gì thì cả đời cũng chẳng làm được gì.

Và đây là câu của Marius Meledje từ Bờ Biển Ngà gởi đến: “Your defeat now is your victory in the future”, nghĩa là bạn sẽ học được bài học từ chính sai lầm của mình; điều này sẽ giúp bạn làm tốt hơn khi đối diện với tình huống tương tự xảy ra trong tương lai – thất bại là mẹ thành công.

(VOA Special English program, Words and Their Stories)

Nghe nguyên ngữ

PROVERBS | SOME LISTENERS’ FAVORITE SAYINGS

Recently, we presented a program about proverbs.  We asked our listeners to send us their favorite proverbs.  A short time later, we received suggestions from around the world.  We heard from listeners in Africa, Asia, Europe and South America.

The top proverb among these listeners is this one: “Where there is a will, there is a way.”  This means that you can rise above your problems if you have a goal and work very hard.

Some listeners liked another proverb: “Strike while the iron is hot.”  This means it is best to take action quickly and at the right time.  Another favorite proverb was, “God helps those who help themselves.”

Xu Da-ju from China wrote that his country has thousands of proverbs.  Several of them are also used in the United States.  One example is “Birds of a feather flock together.”  This means that people who are alike often become friends or spend time together. 

Another proverb is “Blood is thicker than water.”  This means family ties are stronger than other relationships.  A similar proverb states “Charity begins at home.”  A person should help his family or close friends before helping others.

Alina from China sent us this proverb: “He who would climb a ladder must begin at the bottom.”  That is good advice when working around your home or looking for a job. 

Antonio Jose from Brazil says his favorite proverb is “Tell me who walks with you, and I’ll tell you who you are.”  Didier Vermeulen of France sent us this one: “It does not matter the speed you go.  The most important thing is to never stop.”

Wafaa from Egypt says her favorite proverb is, “Think twice, act wise.”  She also says she is making an effort to use this saying in her life.

Another favorite proverb among our listeners is “Practice makes perfect.”  This means you will become good at something if you keep doing it.  Another popular proverb is: “If you want something done right, do it yourself.”

Najeeb from Afghanistan sent us this proverb: “If you risk nothing, then you risk everything.”

And, here is the favorite proverb of Marius Meledje in Ivory Coast:  “Your defeat now is your victory in the future.”  He says it means you can learn from your mistakes.  This will help you do better when facing similar situations in the future.

Bài liên quan

Back to top button