Café đenQuán ven đường

Chúa Giêsu và trẻ em | Súp tối 66 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Người ta đem các trẻ em đến với Chúa Giêsu, để Người đặt tay lên chúng.

Thấy vậy các môn đệ rầy la họ.

Nhưng Chúa Giêsu gọi chúng lại mà nói: “Hãy để mặc các trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng,…

vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng.

Thầy bảo thật với anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì chẳng được vào trong đó!”

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Người phụ nữ thống hối được tha thứ
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60 tại đây
  • Mục lục Nhóm 4: Từ truyện 61…

66. Chúa Giêsu và trẻ em
65.
Người thanh niên giàu có
64. Chúa chữa lành đứa trẻ bị kinh phong
63. Hai chị em Matta và Maria
62. Dụ ngôn mười trinh nữ
61. Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Bài liên quan

Back to top button