Café đenQuán ven đường

Người thanh niên giàu có | Súp tối 65 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Bấy giờ có người thanh niên kia đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt lành để được hưởng sự sống đời đời?”

Đức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt lành? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn sống đời đời, thì hãy giữ các giới răn.”

Anh ta hỏi: “Giới răn nào?”

Đức Giêsu đáp: “Không được giết người. Không được ngoại tình. Không được trộm cắp. Không được làm chứng gian. Phải thảo kính cha mẹ” và “Phải yêu người như yêu chính mình.”

Anh ta nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, vậy tôi còn thiếu điều gì nữa không? ”

Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn hoàn thiện, thì hãy bán hết tài sản đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”

Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều sản nghiệp.

Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời.”

Nghe vậy, các môn đệ hết sức ngạc nhiên: “Thưa Thầy thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể.”

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Chúa Giêsu và trẻ em
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60 tại đây
  • Mục lục Nhóm 4: Từ truyện 61…

65. Người thanh niên giàu có
64. Chúa chữa lành đứa trẻ bị kinh phong
63. Hai chị em Matta và Maria
62. Dụ ngôn mười trinh nữ
61. Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button