Chương trình tang lễ Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống

an_crown04-2a

Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Giuse diễn ra lúc 9g ngày thứ Hai 6.3.2017

VuDuyThong

Chương trình tang lễ Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống

CHƯƠNG TRÌNH DÂNG THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN

  • Thánh lễ tẩn liệm và phát tang:
    Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế, lúc 19g00, ngày 01-03-2017.
  • Trong các ngày kính viếng:

+ Tại Tòa Giám Mục Phan Thiết:

Thứ ngàyGiờ

Phiên trực và Thánh lễ

Ghi chú
Thứ Năm

(02-3-2017)

7g00Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ và Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
09g00Giáo hạt Phan Thiết
15g00Giáo hạt Bắc Tuy
Từ 19g00Giáo xứ Thanh HảiTrực đêm
Thứ Sáu

(03-3-2017)

09g00Giáo hạt Hàm Thuận Nam
15g00Giáo hạt Hàm Tân
Từ 19g00Gx. Vinh Phú và Gx. Vinh ThủyTrực đêm
21g00Nhóm nghệ sĩ Công giáo Sài GònTâm sự với Đc. Giuse

 

+ Tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết:

  • Di quan từ Tòa Giám mục đến Nhà thờ Chính Tòa vào lúc 7g00, thứ Bảy ngày 04-3-2017.
Thứ ngàyGiờPhiên trực và Thánh lễGhi chú
Thứ Bảy

(04-3-2017)

09g00Giáo hạt Đức Tánh
15g00Đan Viện Xitô Châu Thủy
Từ 19g00Gx. Kim Ngọc và Gx. Thánh MẫuTrực đêm
Chúa Nhật

(05-3-2017)

9g00Liên Tu Sĩ gp. Phan Thiết
15g00Chủng viện St. Nicôla
Từ 19g00Gx. An Bình và Gx. Đức ThắngTrực đêm

 

  • Thánh lễ An táng:

– Thời gian: Lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 06 tháng 3 năm 2017
– Địa điểm: Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phan Thiết.
– Chủ tế: Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc.
– Giảng lễ: Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Toản
– Nghi thức phó dâng và từ biệt: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn.
– Tại phần mộ: Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng.

Tòa Giám Mục Phan Thiết