Tổng kết Quỹ AHPM Vĩnh Long tính đến 4.7.2016

Logo-CCSPMinh

Kính gởi anh em Ccs P. Minh Vĩnh Long,

Xin gởi đến anh em tổng kết quỹ AHPM Vĩnh Long tính đến ngày 4.7.2016. Chúng tôi chỉ gởi anh em số tổng kết tiền quỹ (do Cha Chính và Út Luôn quản lý) còn lại hiện nay. Các phần chi tiết thu chi đều có sự đồng ý của Ban Đại Diện.

  • Số tiền Cha Chính giữ: 14.730.000 đồng và 1.000 USD.
  • Anh Út giữ: 4.184.000 đồng.

Ngoài số tiền của anh em hải ngoại gởi về (200 USD của Sơn và Trí), chúng tôi đã trích quỹ số tiền là 5.000.000 đồng phụ giúp chi phí tổ chức lần gặp gỡ truyền thống nầy.

Tm Ccs P. Minh tại Sài Gòn
Nguyễn Hữu Luôn

IMG_1013Họp mặt truyền thống 2015 tại TCV P. Minh Vĩnh Long