Café To GoQuán ven đường

Thiệp mời Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên cho Nhà Thờ Đồng Phú

by FX Dũng Vĩnh Long

Nhà Thờ Đồng Phú – Hạt Vĩnh Long – GP. Vĩnh Long.
Ấp Thuận Long, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Bài liên quan

Back to top button