Quán ven đườngTrà Đá Đường

Đôi giày cũ đi Paris | Phim tập 5 | Thắng Cảnh, Kiến Trúc, Lịch Sử

Đây là phim 5 trong bộ phim gồm 7 tập.
Thân tặng những ai chưa có cơ hội thăm viếng thủ đô nước Pháp.
Đôi Giầy Cũ.
Xem lại: Đôi giày cũ đi Paris

Bài liên quan

Back to top button