Họp mặt CCS P. Minh Vĩnh Long lần 19

a011Vợ Tài Vĩnh Long phát biểu

10

Cha Phaolô Chiếu

Le 00 Le 01 Le 02 Le 03 Le 04Đại diện anh em cảm ơn

11Các Cha đồng tế: Cha Tươi, Cha Thấm, Đức Ông Barnabê, Cha Vũ và Cha Chiếu

C01Anh Phêrô Hồ Văn Đến, Mỹ Chánh, bệnh nhiều năm nay

C02Anh Lôrensô Huỳnh Văn Lợi phải ngồi xe lăn

C03 C04 C05Mic Đạt